LignoPlus - Hnědouhelný prach

LignoPlus – alternativní palivo od společnosti LEAG

LEAG Vám bude stát po boku jako silný partner s palivovým řešením v podobě uhelných produktů. Z hlediska těžby hnědého uhlí je naše společnost druhá největší v Německu. Společnost je součástí evropské skupiny EPH.

Hnědé uhlí je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie v Evropě. Jedná se o palivo zcela nezávislé na dotacích, které bude dlouhodobě k dispozici ve velkých objemech.  Sama společnost LEAG provozuje vlastní hnědouhelné doly, a to v oblasti německé Lužice.

Více se můžete dočíst na našich německých internetových stránkách

LEAG ve svém zpracovatelském závodě vyrábí ztéměř pěti procent ročně vytěženého uhlí palivo vysoké kvality. Zušlechtění sedosahuje sušením, při němž se využívá kombinované výroby energie a tepla, adalším zpracováním, které vede ke zvyšování výhřevnosti a zlepšeníuživatelských vlastností produktu.

Účinné a hospodárné palivo

LignoPlus, někdy také označovaný jako multiprach, představujeprůmyslové palivo jemného zrna a velké výhřevnosti.  Vzhledem k tomu, že má podobné vlastnostijako kapaliny, umožňuje snadnou a čistou manipulaci. Hnědouhelný prach nabízí vmnoha průmyslových odvětvích spolehlivou a zároveň cenově výhodnou alternativu topnéhooleje, zemního plynu či černého uhlí. V současné době zásobuje LEAG hnědouhelnýmprachem více než 250 zdrojů svých obchodních partnerů.

Spalování v kotlích

Hnědouhelný prach je spolehlivým a účinným palivem používaným při výrobě horké vody, procesní páry i elektrické energie. V komunálních a průmyslových výtopnách a teplárnách se zejména osvědčilo jeho spalování ve válcových a vodotrubných kotlích vybavených speciálními hořáky.

Schéma výtopny
Schéma teplárny

Výroba procesního tepla

Navíc se LignoPlus již dlouhá léta s úspěchem využívá v průmyslových zdrojích k výrobě generátorového plynu pro tepelné sušicí procesy. Příklady najdeme mimo jiné v cementárenském a vápenném průmyslu či asfaltových obalovnách. Rekonstrukce stávajících zdrojů, resp. jejich úprava na spalování hnědouhelného prachu bývá zpravidla nenáročná a nevyžaduje žádné dlouhé přerušení provozu.

Schéma cementárny
Schéma vápenky
Schéma sušicích zařízení
Schéma asfaltoven

Vaše plusy s LignoPlus

  • vysoká hospodárnost
  • kalkulovatelný vývoj cen
  • dlouhodobá disponibilita
  • osvědčená technologie
<

Analytické parametry

zrnitost:
nadsítné 0,20 mm
nadsítné 0,09 mm

v %
v %

<13
<40
voda v % 10
popel v % 5
prchavé látky v % 47
síra v % 0,7
výhřevnost v GJ/t 21

LEAG je certifikovanou společností

    

LEAG –The New Lusatian Energy

We supply energy – reliable under all weather conditions, flexible and affordable. That is what our 8,000 employees endeavour to do. They have made LEAG the largest eastern German energy company and one of the largest private employers in eastern Germany.

Read more

Mining

Lausitz Energie Bergbau AG opencast mines supply about 60 million tons lignite per year. That is a good third of the total amount mined in the whole of Germany. In doing this, our goal is to supply our power plants and refining operations in Schwarze Pumpe with correct quality, reliable lignite. At the same time to reduce and limit as far as possible the impacts of mining on the environment and landscapes to the unavoidable. With timely recultivation straight after mining we see that a safe diverse postmining landscape is created.

Read more

Power Plants

Lausitz Energie Kraftwerke AG's lignite fired power plants generate around 55 billion kilo watt hours of electricity. With this we provide security of supply in these days of the 'Energiewende'. Our power plants can operate reliably around the clock and supply electricity and heat when needed. Simultaneously they are able to react flexibly to the fluctuating production of renewable electricity. With billions invested in power plants the emissions have been considerably reduced.

Read more

LEAG
Lausitz Energie Bergbau AG
Veredlung
An der Heide
D-03130 Spremberg

We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy. Privacy policy