LignoPlus - Pył węgla brunatnego

LignoPlus: Alternatywne paliwo od LEAG

LEAG jest solidnym partnerem w dostarczaniu rozwiązań opartych na paliwie z węgla brunatnego. Jesteśmy drugą co do wielkości firmą specjalizującą się w wydobyciu węgla brunatnego w Niemczech oraz częścią europejskiej grupy EPH.

Węgiel brunatny jest jednym z najbardziej znaczących nośników energii w Europie. Jest długoterminowo dostępny i wydobywany w dużych ilościach bez dotacji. LEAG eksploatuje w regionie Łużyc na wschodzie Niemiec własne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

Więcej na naszej niemieckiej stronie

Około pięć procent rocznej ilości wydobycia przerabia LEAG w swoim zakładzie uszlachetniania na wysokowartościowe paliwa. Poprzez suszenie w systemie skojarzonej gospodarki energetycznej  oraz nadanie niskiej granulacji węglu brunatnemu w procesie uszlachetniania, osiąga się zwiększenie wartości opałowej oraz ulepszenie właściwości użytkowych.  

Wydajnie i ekonomicznie

LignoPlus jest drobnoziarnistym paliwem przemysłowym o wysokiej mocy grzewczej. Jego właściwości podobne do zachowania paliw płynnych, umożliwiają nieskomplikowaną i czystą obsługę. Pył węgla brunatnego to bezpieczna alternatywa, generująca niskie koszty w stosunku do oleju opałowego, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Paliwo to jest stosowane w wielu gałęziach gospodarki, LEAG zaopatruje nim już ponad 250 palenisk swoich klientów handlowych.

Paleniska kotłowe

Spalanie pyłu węgla brunatnego w kotłach wodnych oraz parowych, komunalnych i przemysłowych ciepłowni oraz elektrociepłowni w celu wytwarzania gorącej wody, pary technologicznej i prądu, sprawdziło się jako wydajne i bezpieczne. Spalanie odbywa się przy użyciu specjalnych systemów palników pyłowych.

Schemat urządzenia w ciepłowni
Schemat urządzenia w elektrociepłowni

Spalanie procesowe

LignoPlus jest od wielu lat stosowany w paleniskach przemysłowych w celu wytwarzania gorących gazów służących do termicznych procesów osuszania, np. w przemyśle cementowym i wapienniczym jak też w wytwórniach mas bitumicznych. Modernizacja istniejących palenisk na eksploatację pyłu węgla brunatnego jest w zasadzie nieskomplikowana i może zostać przeprowadzona bez dłuższych czasów przestoju.

Schemat urządzenia w cementowni
Schemat urządzenia w zakładzie wapienniczym
Schemat urządzenia w suszarni
Schemat urządzenia w wytwórni mas bitumicznych

Państwa plusy z LignoPlus

  • wysoka ekonomiczność
  • przewidywalny rozwój cen
  • długoterminowe bezpieczeństwo dostaw
  • sprawdzona technika zastosowania

Wartości analityczne*

Uziarnienie:
Nadziamo na 0,20 mm
Podziamo na 0,09 mm

w %
w %

<13
<40
Woda w % 10
Popiół w % 5
Części lotne w % 47
Siarka w % 0,7
Wartość opałowa w GJ/t

21

 * długoletnie wartości średnie

LEAG jest certyfikowanym przedsiębiorstwem

    

>

LEAG –The New Lusatian Energy

We supply energy – reliable under all weather conditions, flexible and affordable. That is what our 8,000 employees endeavour to do. They have made LEAG the largest eastern German energy company and one of the largest private employers in eastern Germany.

Read more

Mining

Lausitz Energie Bergbau AG opencast mines supply about 60 million tons lignite per year. That is a good third of the total amount mined in the whole of Germany. In doing this, our goal is to supply our power plants and refining operations in Schwarze Pumpe with correct quality, reliable lignite. At the same time to reduce and limit as far as possible the impacts of mining on the environment and landscapes to the unavoidable. With timely recultivation straight after mining we see that a safe diverse postmining landscape is created.

Read more

Power Plants

Lausitz Energie Kraftwerke AG's lignite fired power plants generate around 55 billion kilo watt hours of electricity. With this we provide security of supply in these days of the 'Energiewende'. Our power plants can operate reliably around the clock and supply electricity and heat when needed. Simultaneously they are able to react flexibly to the fluctuating production of renewable electricity. With billions invested in power plants the emissions have been considerably reduced.

Read more

LEAG
Lausitz Energie Bergbau AG
Veredlung
An der Heide
D-03130 Spremberg

We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy. Privacy policy